Aigua és Vida – Incorporació i Aplicació dels Drets Humans a la Contractació Pública

Aigua és Vida. Incorporació i Aplicació dels Drets Humans a la Contractació Pública.

Dades del projecte

Durada: juny de 2019 – maig de 2021
Ubicació: Guatemala – Catalunya
Col·laboració: IDH Institut Drets Humans de Catalunya
Suport: Ajuntament de Barcelona
Pressupost total: 114.330,04 €

Breu descripció

Amb l’objectiu de reforçar la coherència de les polítiques públiques i a partir de l’experiència municipal en aplicació de clàusules socials a la compra publica volem treballar conjuntament per a la Incorporació i Aplicació Drets humans a través d’un cas paradigmàtic d’extraterritorialitat que ens permeti establir procediments comuns d’actuació i indicadors de seguiment i que pugui ser un model transferible al conjunt de polítiques publiques i adaptable a altres contextos específics. Centrem l’aplicació en el Cas ACS a Guatemala que viola Drets humans i ambientals i Drets Col.lectius dels Pobles indígenes ratificats a nivell internacional.

Objectius

Incorporació i aplicació de Clàusules socials de Drets Humans i Ambientals en la contractació pública per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Objectius específics

Millorar la coherència de polítiques envers la Justícia Global: Promoure la coherència de polítiques al sí de l’Ajuntament en totes les seves dimensions (vertical, horitzontal, temporal i global), reforçar l’aparell institucional i ampliar les capacitats d’anàlisi i seguiment de les polítiques.