Annexes C3. Incorporació i aplicació dels DDHH a la contractació pública en coherència de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona pel compliment efectiu del Marc de Drets dels Pobles Indígenes

Annex 1. Conveni 169 OIT (Organización Internacional del Trabajo)

Annex 2. Declaració de Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes

Annex 3. Aplicació del Conveni 169 de la OIT per Tribunals nacionals e internacionals a Amèrica Llatina. Recopilació de casos.

Annex 4. Informe de la Relatora Especial sobre els drets dels pobles indígenes

Annex 5. Videocàpsula Lolita Chávez. Presentació Informe Transnacionals, Oligarquia i Criminalització de la Protesta Social. El Cas Guatemala’

Annex 6. Videocàpsula Bernardo Caal- Territori i Autodeterminació

Annex 7. Entrevista Lolita Chávez al FAQS de TV3

Annex 8. Informe ‘Transnacionals, oligarquia i criminalització de la protesta social. El cas Guatemala’

Annex 9. Aplicació del Dret o programes RSC per pobles indígenes

Annex 10. ‘Los Pueblos Indígenas y los Indicadores de Desarrollo’ VII Sessió del Fòrum Permanent per Qüestions Indígenes

Annex 11. Decret d’Alcaldia. Contractació Pública Responsable amb criteris socials i ambientals

Annex 12. Guia de Contractació Pública Social. Ajuntament de Barcelona

Annex 13. Guia per a la Protecció i la Promoció dels Drets Humans en la contractació pública

Annex 14. Casos reals de compra pública responsable. Jornada de formació.

Annex 15. Document de posicionament davant la proposta provisional de l’estratègia d’empresa i drets humans a nivell de Catalunya. Publicat per DGCD/ACCD-EMC/ACCIÓ

Annex 16. ‘Consulta, autonomía y libre determinación’ Drets consulta i autodeterminació dels pobles indígenes

Annex 17. ‘Consultas comunitarias en Guatemala’

Annex 18. El dret de consulta dels pobles indígenes de Guatemala ‘La ruptura entre el discurso y la práctica’ 

Annex 19. Litigis estratègics i jurisprudència CIDH. Drets fonamentals pobles indígenes

Annex 20. Informe ACS – Guatemala ‘La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala’

Annex 21. Pla comunicació ‘Campanya Aigua és Vida’ 

Annex 22. Procés Identificació projecte C3