Apoderament, Concertació i incidència multinivell en Defensa i Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes de Guatemala

Apoderament, concertació i incidència en Defensa i Exercici efecitu dels Drets Fonamentals i col·lectius de Dones i Pobles Indígenes a Guatemala

La campanya de comunicació del projecte està centrada en el rol de Defensores, posicionant els casos de Defensa de drets col.lectius però també abordant una mirada específica sobre les limitacions i dificultats en la Defensa de Drets individuals de les Dones tant en l’accés i control de recursos com en la participació política.

 

@alternativa_intercanvi @alternativaPI

Comunicació per la transformació social. Incidència social, institucional i política

Segueix la campanya a través de les xarxes socials!