Apoderament, Concertació i incidència multinivell en Defensa i Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes de Guatemala

Apoderament, Concertació i incidència multinivell en Defensa i Exercici efectiu de Drets Fonamentals i Col·lectius de Dones i Pobles Indígenes de Guatemala

Dades del projecte

Durada: Desembre 2018- Novembre 2019 Ubicació: Guatemala. Departaments del Quiche, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa, i Totonicapán.

Breu descripció

Davant les agressions als Drets Fonamentals i Col.lectius dels pobles indígenes maies de Guatemala reconeguts als instruments internacionals, aquest projecte planteja una estrategia de defensa i exercici de Dret a l’Autodeterminació i defensa dels territoris indígenes basada en l’Apoderament, Concertació i Incidència. Així doncs, es farà una Sistematització del Sistema propi de Justícia i suport al Pla Estratègic de l’Alcaldia indígena del Quiché per disposar d’un instrument d’exercici propi de justícia i autoritat maia i la seva presentació a poders públics del Departament. Alhora, es realitzaran processos de capacitació en Drets de Dones i Drets col.lectius per refeorçar i visibilitzar el seu paper de líders. També en aquest projecte es dona suport i capacitat de defensa de drets a defensors/es criminalitzades.

Objectiu

Exercici Efectiu dels Drets Fonamentals i Col·lectius dels Pobles i Dones Indígenes

Objectius específics

APODERAMENT DE DONES I POBLES DRETS,  SISTEMA DE JUSTÍCIA PRÒPIA I CONTROL DE RECURSOS

        – Sistematització del Xicay- Justícia pròpia

        – Suport Alcaldia Indígena de Santa Cruz Quiché

        – Formació CPK Drets Civils i polítics i Drets Dones

        – Supor tlíders criminalitzats/des

CONCERTACIÓ REGIONAL, NACIONAL I INTERNACIONAL

        – Assemblees comunitàries Sta.Cruz Quiché

        – Assemblea regional Ukuxbe

INCIDÈNCIA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL

        – Taller amb Periodistes i Mitjans comunicació

        – Programes Radials Dones CPK

        – Defensa Jurídica processos criminalització defensors/es de Drets

        – Campanya comunicació i Gira Catalunya

Socis locals i col·laboracions

Cofinançadores