alterNativa s’adhereix a la Carta per demanar la sortida d’Espanya del Tractat sobre la Carta de l’Energia

SOL·LICITEM LA SORTIDA D’ESPANYA DEL TRACTAT SOBRE LA CARTA DE L’ENERGIA

Aquest mes de juliol de 2020 tindrà lloc a Brussel·les la segona ronda de negociacions per a la modernització del Tractat sobre la Carta d’Energia (TCE). Un tractat que poca gent coneix però que afecta les nostres vides més del que pensem.
Volem aprofitar aquesta reunió per a fer-li lliurament al Govern d’una carta signada per la ciutadania i la societat civil sol·licitant la sortida d’Espanya del TCE.

 

 

Carta per demanar la sortida d’Espanya del Tractat sobre la Carta de l’Energia

Les organitzacions de la societat civil, sindicats i representants polítics que subscriuen la present carta ens dirigim al Govern d’Espanya, com a membre de la Conferència de la Carta de l’Energia, per sol·licitar-li la sortida del Regne d’Espanya del Tractat de la Carta de l’Energia (TCE) davant la celebració de la segona ronda de negociacions per a la seva modernització el pròxim mes de juny a Brusselles. En una situació de crisi climàtica i sanitària, en la que s’haurien de prendre mesures legislatives extraordinàries, considerem que el TCE constitueix una greu amenaça per a l’interès públic, degut a la seva incompatibilitat amb l’objectiu de limitar l’increment de la temperatura global a un 1,5 ºC de l’Acord de París sobre el clima, amb les polítiques necessàries per a la transició energètica justa i amb altres mesures imprescindibles de polítiques públiques. El TCE posa en perill els objectius continguts en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i la proposta de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. El TCE és un tractat multilateral d’inversions en el sector energètic concebut a finals dels anys 90 i ratificat actualment per 53 països d’Europa, Àsia Central i Japó. És un acord extremadament asimètric, que atorga grans privilegis a corporacions i inversors del sector de l’energia. El TCE conté moltes normes, però no són les disposicions que protegeixen les inversions estrangeres en el sector energètic – com les clàusules de solució de conflictes inversor-Estat (ISDS) – les que són especialment preocupants. Aquestes disposicions instauren uns tribunals d’arbitratge privats, compostos per tres advocats especialitzats en dret comercial internacional, que funcionen al marge dels tribunals públics existents, en un procés opac pel que els inversors estrangers poden demandar als Estats quan aquests executen mesures que afecten als seus interessos econòmics, i els reclamen xifres desorbitades de diner públic. D’aquesta manera, el TCE està essent utilitzat – i ho serà, cada vegada més – per qüestionar aquelles mesures legislatives dirigides a eliminar progressivament les fonts d’energia fòssil i nuclear. Serà un obstacle per prioritzar la inversió en energies renovables i en eficiència energètica, per posar la producció d’energia sota el control públic i per adoptar mesures que posen fi a la pobresa energètica. En el context actual d’emergència climàtica, ecològica i social, podem enumerar almenys cinc raons per les quals el TCE suposa un greu perill:
 1. El TCE posa en risc els pressupostos públics i els diners dels contribuents
Cap acord de comerç i inversions del món ha donat lloc a tantes demandes inversor-Estat com el TCE. El març de 2020, el nombre total de demandes ISDS conegudes interposades sota aquest tractat havia arribat a la xifra alarmant de 129. A finals de 2019, els diferents governs ja havien sigut condemnats a pagar més de 52 mil milions de dòlars, quantitat equivalent a la inversió anual necessària per proporcionar accés a l’electricitat a persones que no hi tenen accés a escala mundial. El Regne d’Espanya és, avui en dia, el més demandat sota el TCE, i acumula un total de 47 denuncies, de les quals 16 ja s’han resolt a favor de l’inversor. Això suposa 1.046 milions d’euros. Aquesta xifra equival a gairebé 7 vegades el pressupost que Espanya s’ha compromès a aportar al Fons Verd de l’ONU per donar suport a accions per afrontar el canvi climàtic.
 1. El TCE protegeix les inversions en combustibles fòssils, i s’utilitza per qüestionar i debilitar les mesures d’acció climàtica i medi-ambiental imprescindibles.
Mentre que la descarbonització dels sistemes productius i econòmics és crucial per fer front a l’emergència climàtica que amenaça la vida al planeta tal i com la coneixem, les inversions en el sector de l’energia fòssil (petroli, gas, nuclear i carbó) es troben altament protegides pel TCE. Són molts els casos de demandes d’inversors estrangers a Estats signataris del TCE per l’adopció de mesures encaminades a l’acció climàtica i la protecció ambiental. Des de l’amenaça recent de demanda milionària d’Uniper i RWE contra Holanda després de l’aprovació d’una llei pel tancament de les centrals de carbó de generació elèctrica el 2030, fins a la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra alemanya el 2009 per regular la protecció de la qualitat de l’aigua i de la biodiversitat en una planta elèctrica de carbó per valor de 1.400 milions d’euros. O la demanda de Rockhopper contra Itàlia el 2016 per la prohibició de nous projectes de perforació de petroli a les seves costes per valor de 40-50 milions de dòlars.
 1. El TCE amenaça l’impuls de les energies renovables.
Aconseguir un planeta lliure de combustibles fòssils en el que la producció d’energia estigui basada en fonts renovables és un gran desafiament que requereix grans canvis de regulacions i lleis. Si es considera el precedent dels casos descrits anteriorment, és previsible imaginar un escenari en el que la posada en marxa del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) doni lloc a demandes milionàries contra Estats que legislen per la consecució de la neutralitat climàtica. En el cas d’Espanya, això suposaria un greu obstacle en la transició energètica en un país altament vulnerable al canvi climàtic. Gairebé la meitat (22 de 47) de les demandes conegudes contra el Regne d’Espanya – si bé basen els seus casos en les retallades de les subvencions a les energies renovables – són d’inversors amb vincles en la industria del gas, carbó, petroli o energia nuclear. El TCE amb prou feines defensa les petites empreses i renovables.
 1. El TCE pot ser utilitzat per combatre les mesures destinades a fer que l’energia sigui assequible i a posar-la sota control públic.
Diversos països d’Europa de l’Est han sigut demandats en virtut del TCE per haver aprovat mesures encaminades a limitar els elevats beneficis de les companyies energètiques i a reduir els preus de l’electricitat per consumidors. Les disposicions del TCE també poden utilitzar-se contra les iniciatives dirigides a posar la producció i els serveis energètics sota la propietat i el control públic i democràtic, així com revertir els efectes negatius de les privatitzacions fracassades del sector energètic. Això resulta especialment preocupant en el context de pobresa energètica que pateixen moltes famílies d’Espanya. El 2018, el 15% de les llars del país tenien temperatures inadequades, endarrerien el pagament de les factures d’energia o totes dues coses. Al voltant de 6,8 milions de persones van patir pobresa energètica o estaven en risc de patir-la. Segons Eurostat, Espanya és el quart país de la UE amb el preu de l’electricitat més elevat, i, tanmateix, el salari mitjà de les llars espanyoles està per sota de la mitjana de la UE.
 1. L’arbitratge entre inversors i Estats en el marc del TCE és contrari a l’Estat de Dret i debilita els sistemes jurídics nacionals.
Contràriament al principi d’igualtat d’accés a la justícia, el TCE crea un sistema judicial paral·lel a disposició exclusiva d’alguns dels agents socials amb major poder econòmic: els inversors estrangers. És àmpliament conegut que els àrbitres privats que resolen conflictes inversor-Estat guanyen sumes milionàries amb aquests casos, per la qual cosa compten amb un gran incentiu per donar suport, independentment de quin sigui l’interès públic, al fort auge dels litigis emparats pel TCE. Sota aquest tractat, els arbitres gaudeixen d’un ampli poder a l’hora de determinar la forma en la que s’interpreten les clàusules contractuals en benefici dels inversors, amb enormes conseqüències sobre els pressupostos públics. Així mateix, en contra dels principis bàsics d’independència i publicitat que regeixen qualsevol model de justícia propi d’un sistema democràtic, els arbitratges del TCE són altament secrets i amaguen, sovint, conflictes d’interessos que afecten als àrbitres, vinculats freqüentment a interessos empresarials. D’altra banda, fins a data d’avui, només cinc grans bufets han participat en el 46 % de totes les demandes conegudes en virtut del TCE. Resulta inadmissible que despatxos d’advocats, àrbitres de naturalesa privada i inversors obtinguin ingressos astronòmics a costa de litigis contra Estats que afecten interessos generals i diners dels i les contribuents. En aquest sentit, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva sentència de 2018 sobre el cas Achmea (Caso C-284/16), va rebutjar amb claredat la clàusula d’arbitratge d’un acord d’inversió celebrat entre Estats membres de la UE per resultar contrari al Dret de la Unió. Demandes de les organitzacions signants En base el que s’ha explicat, i en vista de l’inici de la segona ronda de negociació per a la modernització del TCE durant el pròxim mes de juny, les organitzacions signants d’aquesta carta considerem que, en el seu estat actual, és molt improbable que el procés de modernització del TCE solucioni les mancances descrites. Entra altres raons, el mandat de la UE per les negociacions del TCE no preveu la fi de la protecció de les inversions en combustibles fòssils i energia nuclear, l’exclusió dels arbitratges d’inversió ISDS o altres formes de solució de conflictes entre inversors i Estats, ni la incorporació d’objectius coercitius per fer front a l’emergència climàtica o la degradació medi-ambiental. Mentre que la UE i Espanya ja han declarat l’emergència climàtica i pretenen estar a l’avantguarda de l’acció pel clima, resulta incongruent continuar en un tractat que protegeix les inversions en combustibles fòssils. En conseqüència, les organitzacions i sindicats signants fem una crida al Govern d’Espanya a:
 • Retirar-se del TCEi plantejar en el Consell de la UE la seva derogació de manera conjunta. L’article 47 del TCE preveu la retirada del Tractat en qualsevol moment. Itàlia, per exemple, ja va fer-ho el 2016. És simplement una qüestió de voluntat política.
 • No seguir en el procés actual de modernitzaciódel TCE, ja que, pel seu abast limitat i els conflictes d’interessos involucrats, difícilment podrà donar lloc a un tractat respectuós amb el clima i el medi-ambient
 • Posar fre immediatament al procés d’expansió geogràfica del TCE i no permetre-hi cap nova adhesióen el seu estat actual
 • Sol·licitar l’eliminació dels mecanismes de resolució de conflictes inversor-Estat, ja siguin l’ISDS, l’ICS, o el Tribunal Mutilateral d’Inversions (MIC), tant en el TCE com en altres acords actuals i futurs

Si vols adherir la teva firma, la del teu collectiu o organització, entra al formulari.


Firmes d’adhesió d’organitzacions i membres de la societat civil

 1. Abrir Brecha
 2. Acció Ecologista-Agró
 3. Africaye
 4. Aliança contra la Pobresa Energètica
 5. Aliança per l’Emergència Climàtica
 6. Alianza por el Clima
 7. AlterNativa – Intercanvi amb Pobles Indígenes
 8. Alternativa Republicana
 9. Amics de la Terra Mallorca
 10. Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid
 11. Anticapitalistas
 12. ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
 13. Asamblea de Vivienda de Usera (Madrid)
 14. ASIA-Associació Salut I Agroecología
 15. Asociación Actúa por un Mundo Sostenible
 16. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
 17. Asociación Cultural Plural Anitzak
 18. Asociación de Cultura Popular Alborada -Gallur
 19. Asociación de Permacultura ATTA
 20. Asociación de Usuarios de la Sanidad de Bizkaia. SUMENDI
 21. Asociación de vecinos Goya Dalí
 22. Asociación Educativa La Guiosfera
 23. Asociación EntrePueblos
 24. Asociación Kutembea na Tanzania
 25. Asociación Los Pies en la Tierra
 26. Asociación Otro Tiempo
 27. Asociación Mesa de la Ría de Huelva
 28. Asociación Picu Rabicu
 29. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – Delegación de Sevilla
 30. Asociación Victimas de la Justicia
 31. Asociación Vuelta al Campo
 32. Asturies pol Clima
 33. ATTAC España
 34. Attac País Valencia
 35. Biziz bizi
 36. Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
 37. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES Cooperativa)
 38. CGT Alacant
 39. CGT Huelva
 40. CGT Menorca
 41. CGT-LKN de Euskal Herria
 42. CIDES (Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible)
 43. Climacció
 44. Consumidores Construyendo Futuro
 45. Colectivo Feminista Las Tejedoras
 46. Colectivo Toma la Plaza 15M Alicante
 47. Collectiu Ecología i Pau
 48. Comisión Legal Sol
 49. Confederación General del Trabajo (CGT)
 50. Confederación Intersindical
 51. Cooperacció
 52. Cooperativa El Poblet SCCL
 53. Cooperativa La Unió del Poblenou
 54. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
 55. Coordinadora de Pensionistas de Euskadi
 56. Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
 57. Coordinadora ONGs Desarrollo de Canarias (CONGDCA)
 58. DES DE BAIX
 59. Dones Llibertàries de CGT
 60. Dones x Dones
 61. Eco Acción
 62. ECOAR Global
 63. Ecoimpulso
 64. Ecologistas en Acción Andalucía
 65. Ecologistas en Acción Extremadura
 66. Ecologistas en Acción de la Sierra de Huelva
 67. Ecologistas en Acción de Sanlúcar
 68. Ecologistas en Acción El Puerto de Sta. María
 69. Ecologistas en Acción Valencia
 70. Ecologistas en Acción. Confederación estatal
 71. Ekologistak Martxan
 72. ELA Sindikatua
 73. EnergEtica coop.
 74. Enerofilms
 75. Enginyeria Sense Fronteres
 76. ESK Sindikatua
 77. Extinction Rebellion (España)
 78. Extinction Rebellion Málaga
 79. Federación española de Ingeniería Sin Fronteras
 80. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
 81. Feministas por el Clima
 82. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (México)
 83. Fridays For Future Huesca
 84. Fridays For Future Madrid
 85. Fridays For Future Marchena
 86. Fundació Deixalles
 87. Fundación de los Comunes
 88. GOB Mallorca
 89. Goiener Elkartea
 90. GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente)
 91. Greenpeace España
 92. Grup local de Barcelona de Somenergia
 93. Grupo de Estudios Africanos de la UAM (GEA-UAM)
 94. Gure Energia
 95. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
 96. Instituto de Sostenibilidad Energética
 97. Intersindical de la Región Murciana
 98. Intersindical Valenciana
 99. La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. de Consumo Responsable Agroecológico
 100. LAB Sindikatua
 101. Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
 102. Lavapiés ¿dónde vas?
 103. Les Agulles – Ecologistas en Acción
 104. Libertarias
 105. Madres por el Clima
 106. Madres por el Clima Asturias
 107. Madres por el Clima Cantabria
 108. Marea Pensionista Horta-Guinardó
 109. Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
 110. Mikelazulo Kultur Elkartea
 111. Movimiento Ibérico Antinuclear
 112. No TTIP Tarragona-Reus
 113. Novact
 114. Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
 115. Observatori DESC
 116. Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
 117. Ongd AFRICANDO
 118. ONGDI Fondo Verde
 119. Pachakuti
 120. Perifèries
 121. Plataforma Antitérmica La Pereda
 122. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
 123. Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
 124. Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura -ZsF
 125. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona
 126. Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel
 127. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
 128. Plataforma Renta Básica
 129. Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica
 130. Politki Elkartea
 131. PROCÉS CONSTITUENT
 132. PUPA (Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa de una Sanidad Pública Universal y de Calidad para Tod@s)
 133. REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
 134. Recortes Cero
 135. Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos
 136. Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
 137. Red de ONGD de Madrid
 138. Red Ecofeminista
 139. Red Universidades cultivadas
 140. Revo Prosperidad Sostenible
 141. Ruralitzem
 142. Sanaconsciencia
 143. Sindicato co.bas comissió de base
 144. SOLABRIA Sociedad Cooperativa
 145. Solidaridad Internacional Andalucía
 146. Som Energia SCCL
 147. Som Mobilitat SCCL
 148. Stecyl
 149. STEILAS
 150. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de Grupos, S.L.
 151. Sukar Horia
 152. Terraferida
 153. TRADENER
 154. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
 155. UGT
 156. Universidad Popular de Permacultura
 157. UPClima
 158. USOC-Mecalux.
 159. Verdegaia
 160. Volem Sencelles
 161. Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
 162. Yayoflautas Madrid
 163. Adoración Guamán. Profesora de derecho en la Universitat de València
 164. Adrián Almazán. Investigador del Foro Transiciones
 165. Alberto Cabello Sánchez. Profesor en la Universidad de Extremadura
 166. Alberto Matarán Ruiz. Doctor Ambientólogo en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada
 167. Almudena Hernando. Profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense
 168. Ana Isabel Marrades. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València
 169. Anna Pérez Catalá. Ambientóloga especializada en comunicación sobre cambio climático
 170. Arcadi Oliveres Boadella. Presidente de la Universtat Internacional de la Pau (UNIPAU)
 171. Ariel Jérez Novara. Profesor Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y delegado de Innovación y Sostenibilidad FCPS-UCM
 172. Armando Fernández Steinko. Profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
 173. Belén Martínez Madrid. Profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
 174. Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas Económicas de IU y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid
 175. Carlos Vázquez. Secretario de Area Externa del Comité Central  del PCE
 176. Carmen Castro García. Profesora de economía en la Universitat de València  y especialista en políticas de género
 177. Carmen Velayos Castelo. Profesora titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Salamanca
 178. Conchi Avellán Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
 179. Coral Ramírez Guerra. Miembro de la Coordinadora Federal de Més País Catalunya
 180. David Cid Colomer. Diputado del Parlament de Catalunya por  Catalunya en Comú Podem
 181. Enrique Santiago Romero. Secretario General del Partido Comunista de España
 182. Ernest Urtasun, Eurodiputado de Catalunya En Comú
 183. Eva Aladro Vico. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid
 184. Eva García Sempere. Coordinadora área de medio ambiente de IU y exdiputada
 185. Federico Demaria. Profesor de Economía Ecológica en la Universitat de Barcelona
 186. Fernando Luengo Escalonilla. Economista
 187. Gabriel Moreno Campo. Portavoz de EQUO Cantabria
 188. Gerardo Pisarello. Diputado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
 189. Gorka Bueno Mendieta. Profesor titular de la Universidad UPV/EHU
 190. Iñaki Barcena Hinojal. Catedrático de Ciencia Política en Euskal Herriko Unibertsitatea
 191. Itsaxo Apraiz Larruzea. Doctora en Bioquímica
 192. Jéssica Álbiach. Presidenta de Catalunya en Comú Podem een el Parlament de Catalunya
 193. Joaquín Aparicio. Profesor Emérito Universidad Castilla-La Mancha
 194. Jorge Fonseca Castro. Catedrático Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
 195. Jorge Riechmann. Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Filosofía) y Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2)
 196. José Albelda. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia
 197. José Albelda. Profesor Universidad Politécnica de Valencia
 198. José Manuel Rodríguez Victoriano. Profesor de la Universidad de Valencia
 199. Joseba Azkarraga Etxagibel. Profesor e investigador en Euskal Herriko Unibertsitatea
 200. Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid
 201. Juán Hernández Zubizarreta Profesor de la UPV/ EHU e investigador de OMAL
 202. Karmelo Garay Alarcia. Concejal por Unidas Podemos
 203. Lorena Ruiz-Huerta Garcia de Viedma. Abogada
 204. Lucas Ferro. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
 205. Luis Rico García-Amado. Coordinador general de Ecologistas en Acción
 206. Mª Luisa Moltó Carbonell. Catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València
 207. Manu Pineda. Eurodiputado de Izquierda Unida Unidas-Podemos
 208. Marc Parés Franzi. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
 209. Marco Masetti. Doctor Arquitectura y Energia, La Salle, Universitat Ramon Llull
 210. Margarita Mediavilla Pascual. Profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales y miembro del grupo de investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la de la Universidad de Valladolid
 211. María Eugenia Rodríguez Palop. Eurodiputada y profesora de Filosofía del derecho especializada en derechos humanos
 212. Marta Ribas Frías. Diputa del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
 213. Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado
 214. Mikel Córdoba. Jurista y consultor en derechos humanos
 215. Niall Binns. Profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid
 216. Óscar Carpintero. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid
 217. Pablo Jiménez. Responsable en Tratados de Comercio e Inversión de IU (Izquierda Unida)
 218. Paco Segura. Coordinador general de Ecologistas en Acción
 219. Ramón del Buey Cañas. Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid
 220. Roberto Cantoni. Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
 221. Salvador González Santiago Responsable de movimientos sociales del PCE-EPK, ARABA
 222. Sira Rego. Eurodiputada
 223. Susana Segovia. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
 224. Tomás R. Villasante. Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid
 225. Xavier Pedrol Rovira. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona
 226. Yayo Herrero. Antropóloga, ingeniera, educadora social y activista ecofeminista
 227. Yolanda López. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem