Convidades i Convidats 2012

[spacer height=”20px”]

Sabinee Yulieth Sinigui Ramírez

Directora de cinema i comunicadora social provinent del poble Embera Eyabida (Colòmbia). Actualment és coordinadora general del programa acadèmic de la Llicenciatura en Pedagogia sobre la Mare Terra a l’ Universitat d’ Antioquia. Participa en diversos projectes de recerca que aborden el camp educatiu escolar i comunitari amb població indígena, afrodescendent i camperola, promovent la comunicació amb una perspectiva

[spacer height=”20px”]

María Ovidia Palechor Anacona

María es presenta a ella mateixa com a “dona indígena descendent del poble yanacona” (Cauca, Colòmbia). Participa en diverses iniciatives i processos socials que impulsen la revitalització del pensament de la dona indígena. El seu treball es realitza a partir d’una perspectiva de principis mil·lenaris i amb el suport de les “Autoritats superiors”. És secretària general del poble Yanacona i coordinadora del Programa de Dones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Forma part de la Comissió Política del Moviment Social de Dones i de l’equip de la Conselleria de Dones, Família i Generació de l’Organització Nacional Indígena de Colòmbia (ONIC).
[spacer height=”20px”]

[spacer height=”20px”]

Lolita Chávez Ixcaquic

Lideresa indígena k’iche de Guatemala. Lolita Chávez és membre del Consejo de Pueblos K’iche ‘s -CPK-, acompanya a 87 comunitats en la seva lluita per l’autodeterminació i per la resistència davant els megaprojectes que posen en risc la salut de les famílies i causen danys irreversibles al medi ambient. Participa com a delegada del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO) i és una de les fundadores d’I’x K’iche’s K’amalb’i (la Coordinadora d’Organitzacions de Dones del Departament del Quiché) (Guatemala).
[spacer height=”20px”]

[spacer height=”20px”]

Jesús Alemancia Martínez

Jesús Alemancia pertany al poble Kuna de Panamà, encara que en l’actualitat es dedica a assessorar al poble Ngäbe Buglé en el marc de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales d’aquest mateix poble, per defensar el territori de l’entrada d’empreses extractives i hidroelèctriques. Format com a sociòleg, va ser director del CEASPA (Centre d’Estudis i Acció Social Panamenya) durant més d’una dècada. Al seu torn, ha realitzat un ampli treball en el camp de l’Educació intercultural Bilingüe i de la Comunicació. Els seus projectes més recents aborden d’una banda, la capacitació en drets dels pobles indígenes, i per un altra la formació de joves en l’ús de mitjans audiovisuals i la realització de vídeos de denúncia.  

[spacer height=”20px”]