Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional dels Pobles Indígenes

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional dels Pobles Indígenes

El passat 4 de juliol de 2020 vam estar al Parlament en una sessió amb l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles per tal d’exposar de manera específica els efectes de la COVID19 als pobles indígenes, així com l’augment de les violacions dels seus drets individuals i col·lectius.

Fruit d’aquesta trobada, avui 22 de juliol s’ha aprovat un Declaració al Parlament en motiu del dia Internacional dels Pobles Indígenes que tindrà lloc aquest 9 d’agost.

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional dels Pobles Indígenes

Adoptada pel Ple del Parlament el dia 22 de juliol de 2020


El proper 9 d’agost se celebra el Dia Internacional dels Pobles Indígenes. El Parlament de Catalunya expressa la seva adhesió a aquesta jornada, que se celebra per posar de manifest els drets individuals i col·lectius d’aquests pobles, conformats per més de 370 milions de persones arreu del món.

El Parlament de Catalunya reconeix els pobles indígenes com a comunitats conformades per l’evolució històrica, sovint amb una llengua comuna i un sistema de creences històricament compartit, i també, sovint, amb institucions pròpies. Uns pobles als quals el dret internacional confereix drets col·lectius específics. El Parlament de Catalunya agraeix, així mateix, l’aportació que fan aquests pobles a la preservació ambiental del planeta.

El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la discriminació i la desigualtat que pateixen el pobles indígenes i a la vulneració de llurs drets fonamentals i col·lectius, que s’han agreujat encara més per la Covid-19. La pandèmia i les seves repercussions sanitàries i socioeconòmiques incideixen de manera particularment intensa en aquests pobles i perpetuen les afectacions directes en llurs territoris i recursos vitals, com l’aigua, per part de projectes extractivistes. En el mateix sentit, les conseqüències de la vulneració dels drets col·lectius dels pobles indígenes es materialitzen en un increment de les dinàmiques de violència i confrontació per la defensa dels drets humans i en un increment de l’emergència climàtica al conjunt del planeta. Tot això fa que aquests pobles es vegin abocats de manera desproporcionada a una situació d’emergència sanitària, social i ambiental.

Finalment, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb els drets dels pobles indígenes reconeguts internacionalment i insta el Govern i la resta d’institucions públiques catalanes a promoure, protegir i complir de manera efectiva el Conveni 169 de l’Organització Internacional de Treball sobre pobles indígenes i tribals, ratificat per l’Estat espanyol l’any 2007, i la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, aprovada el 2007.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2020