Documents de referència

DECLARACIÓ DE LES NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS DELS POBLES INDÍGENES

La Declaració sobre els drets dels pobles indígenes va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de setembre de 2007 a Nova York.

El text recull els drets individuals i col·lectius dels pobles indígenes en relació a la cultura, la identitat, l’educació, la salut, el territori, el treball i la llengua, entre altres. Segons recull la Declaració, els pobles indígenes són lliures de qualsevol discriminació i per tant, s’ha de respectar i promoure els seus drets a través de la  cooperació entre els Estats i els pobles indígenes. Aquests drets deriven de les seves estructures polítiques, econòmiques, familiars i culturals, especialment els drets vinculats a les terres, territoris i recursos. En aquest sentit, es destaca el dret al autodesenvolupament en relació a les seves pròpies necessitats i interessos per tal de fomentar el benestar i desenvolupament integral com a pobles.

[spacer height=”20px”]

Per saber-ne més:

[spacer height=”20px”]

[spacer height=”20px”]

[spacer height=”20px”]

CONVENI Nº 169. SOBRE POBLES INDÍGENES I TRIBALS EN PAÏSOS INDEPENDENTS. OIT

EL Conveni nº169 va ser aprovat a la Conferència Internacional del Treball de l’Oficina Internacional del Treball (OIT) al juny de 1989, tot i així, no va entrar en vigor fins el 6 de setembre de 1991.

Al ratificar un conveni de l’OIT, un Estat membre es compromet a adequar la legislació nacional i a desenvolupar les accions pertinents d’acord a les disposicions contingudes en el Conveni. Així mateix, es compromet a informar periòdicament als òrgans de control de l’OIT sobre l’aplicació en la pràctica i en la legislació de les disposicions del Conveni i a respondre a les preguntes, observacions o suggeriments d’aquests òrgans de control.

[spacer height=”20px”]

Per saber-ne més:

[spacer height=”20px”]

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW)

La CEDAW és un tractat internacional aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides al setembre de 1979, encara que no va entrar en vigor fins l’any 1981.

Aquesta Convenció és fruit del treball realitzat durant anys per la Comissió de la Condició Jurídica y Social de la Dona, creada l’any 1946 pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. El seu objectiu és eliminar totes les formes de discriminació contra la dona, obligant als Estats a reformar les lleis per assolir aquesta finalitat. En aquest sentit, els Estats que ratifiquen la CEDAW tenen l’obligació de respectar i promoure la igualtat de gènere en la seva legislació
nacional, així com adoptar mesures per eliminar totes les formules de discriminació contra la dona.

[spacer height=”20px”]

Per saber-ne més:

[spacer height=”20px”]

 

[spacer height=”20px”]

CONVENI SOBRE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA

El Conveni sobre la diversitat biològica es va firmar a Rio de Janeiro al juny de 1992, encara que no va ent
rar en vigor dins al setembre de 1993.

Els objectius del Conveni són la conservació de la biodiversitat, l’ús sostenible dels recursos i la participació justa i  equitativa dels beneficis resultants de l’ utilització dels recursos genètics.

Aquest Conveni és el primer acord internacional que aborda l’aspecte de la biodiversitat, els recursos genètics i la protecció dels ecosistemes. És doncs, el primer pas per assumir que la conservació de la diversitat biològica és una preocupació global de tots els pobles del planeta.

Per saber-ne més:

  • Protocol de Nagoya. Sobre l’accés als recursos genètics i la participació justa i equitativa dels beneficis que deriven de la seva utilizació al conveni sobre la diversitat biològica (2011). Programa de las naciones unidas para el medio ambiente. 

[spacer height=”20px”]

[spacer height=”20px”]