IJA’TZ Llavors d’apoderament econòmic de dones indígenes per a la justícia de gènere, Guatemala.

Ija’tz – Llavors d’apoderament econòmic de dones indígenes per a la justícia de gènere

Dades del projecte

Durada: 2020 -2021

Àrea geogràfica: Sololá, Guatemala

Suport: Ajuntament de Barcelona 

Soci/a: COINDI  (Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral)

Breu descripció

El projecte parteix de la triple discriminació que pateixen les dones indígenes per motius econòmics, ètnics i de gènere. Així el projecte planteja abordar aquesta triple discriminació a Guatemala, on hi ha una desigual distribució de la riquesa, una creixent escletxa de gènere i una greu vulneració de drets humans dels pobles indígenes.

D’aquesta manera promourem, conjuntament amb COINDI, l’apoderament econòmic de les dones indígenes de Sololà i l’economia social a la ciutat.

El projecte treballa de forma col·lectiva amb 100 dones pertanyents a 10 grups de productores locals organitzades, impulsant oportunitats laborals de les dones, potenciant les xarxes d’economia social agroecològica en l’àmbit local per tal de generar ingressos propis que consolidin l’autogestió i permetin trencar la dependència per raons econòmiques en l’aportació a l’economia familiar. Potenciant la igualtat de condicions í la participació en la vida pública.

Objectius

  • Reforçar les capacitats productives de les dones indígenes. Partirem d’una Jornada de Sensibilització a cada grup de dones sobre Drets de Gènere, potenciant la Justícia de Gènere a través de l’apoderament econòmic entre altres.
  • Potenciar l’ economia social del municipi. Es farà un Estudi de Viabilitat i Comercialització de forma participativa que definirà les línies i estratègies de comercialització agroecològica a Sololà i les bases per la creació d’una cooperativa de dones. S’acondicionarà i equiparà un local de COINDI que cedirà per a la comercialització de producció de les dones. I es faran accions de promoció econòmica al municipi orientades tant al mercat local com turístic.

Objectiu específic

Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la corresponsabilitat i enfortint l’emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.

Accions

  • Jornada de Promoció de Drets de Gènere i Apoderament Socioeconòmic de les Dones a cadascun dels 10 grups de dones que participen al projecte. 
  • Aportació de Capital productiu amb el sistema de Fons Llavor retornable de 2,000Q per a cadascuna de les 100 dones que integren els 10 grups. 
  • Capacitació Tècnica en Gestió de Bancs Comunals.
  • Capacitació Tècnica en Producció Agroecològica i Artesanal.
  • Capacitació Tècnica en Emprenedoria i Comercialització.
  • Intercanvi d’experiències amb altres grup de producció i comercialització. 
  • Sistematització d’ Experiències de Dones Indígenes Emprenedores. 

Socis/es locals i col·laboradores

Amb el suport