Històric Projectes

En aquest apartat podeu trobar de forma gràfica, l’històric dels últims cinc anys de projectes d’alterNativa