Instruments de Sensibilització, Formació, Recerca i Incidència en Defensa Drets Humans i Pobles Indígenes

Instruments de Sensibilització, Formació, Recerca i Incidència en Defensa Drets Humans i Pobles Indígenes

Dades projecte

Durada: 2020 -2022

Suport ACCD Agència Catalana de Cooperació

Soci/a CLACPI (Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas).

Breu descripció

Aquest programa es centra en materialitzar i reforçar capacitats per l’exercici i compliment efectiu dels Drets Col.lectius i Fonamentals dels Pobles i Dones indígenes reconeguts internacionalment al Conveni 169OIT d’obligat compliment. Per assolir aquest objectiu treballem amb un enfoc integrat i de DDHH i gènere les dimensions de la Sensibilització, Formació, Recerca i Incidència aportant eines i mecanismes que permetin exercir els drets als seus titulars; i reforçar capacitats de la ciutadania i de l’administració pública catalana pel seu compliment efectiu.

Objectiu

El programa té un doble objectiu: Promoure l’Exercici efectiu dels Drets d’Identitat i Culturals; i Reforçar capacitats pel Compliment dels Drets Polítics, i de Desenvolupament dels Pobles i Dones indígenes. 

Accions

  • indiFEST Festival de Cinema Indígena www.indifest.org
  •  Premi indiFEST pels Drets Col·lectius Pobles Indígenes
  • Mapa Vulneracions Drets – Grup d’Empreses i Drets Humans. Informe de recerca del cas ACS a Guatemala i la criminalització de Bernardo Caal per la defensa de drets del poble q’ecqchí i I anàlisi de jurisprudència del C169. www.alertadh.org
  • Incidència local-global: Ens sumarem a la delegació catalana al Foro d’Empreses i Drets Humans ONU a Ginebra en seguiment del Tractat vinculant. Participarem amb la CLACPI al Foro Permanent Qüestions Indígenes ONU
  • Incidència institucional. En concertació amb equip de coherència de polítiques publiques de l’Aj.Barcelona analitzarem la incorporació del C169OIT al Plec de contractació d’obres-sector 
  • Incidència mediàtica. Reportatge Bernardo Caal Xol, poble Maia Q’eqchi’
 

Socis/es locals i col·laboradores

Amb el suport

LogoACCD_GENEcolor