Oferta laboral en l’àrea d’administració i gestió de projectes

OFERTA LABORAL. ÀREA ADMINISTRACIÓ


PERFIL

Tècnic/a en Gestió i Administració/Gerent

 

REQUISITS

Formació en gestió i administració demostrable

Treball en el sector de Cooperació Internacional

Coneixements de Gestió Econòmica de Projectes

Experiència demostrable

 

CAPACITATS

Capacitat d’organització, planificació i d’assumir la gestió de tot el Departament d’Administració.


FUNCIONS

Gestió Projectes (Imprescindible)

Elaboració de pressupostos per a convocatòries públiques

Gestió econòmica, transferències i seguiment de despesa

Informes finals i Justificació de projectes

Auditoria de projectes

Administració i Comptabilitat

Control pressupostari

Gestoria, Bancs i Obligacions tributàries

Comptabilitat per projectes

La gestió laboral es realitza a través de gestoria

 

DURADA

6 mesos inicials prorrogables

 

INICI PREVIST

1 de març de 2020

 

RETRIBUCIÓ

Segons barem entitat

 

HORARI

Mitja jornada (20 hores) – Preferiblement matins, però

adaptable

 

INTERESSATS/DES

ENVIAR CV FINS AL 7/2/2020

Ferran Ventura
fventura@alternativa-ong.org