Presentació informe Comunicació CLACPI al Mecanisme Experts Drets Pobles Indígenes ONU

Dijous passat, David Hernández Palmar, del Poble Wayuu (Colòmbia, Venezuela), delegat de la CLACPI (Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas) va presentar davant el Mecanisme d’Experts dels Drets dels Pobles Indígenes i el Consell de Drets Humans de l’ONU, l’informe Situación del Derecho a la Comunicación con Énfasis en los y las Comunicadores(as) Indígenas y Negros(asde América Latina” exposant que, per comprendre la comunicació indígena, abans s’ha de fer una anàlisi dels processos històrics, socioeconòmics i polítics dels pobles.

 

D’acord amb l’informe presentat, David Hernández va incidir en la necessitat que els Estats reconeguin expressament en les seves legislacions, als mitjans d’informació comunitaris, incloent-hi mesures de promoció per les produccions indígenes. A més, es va expressar l’urgència d’adoptar mesures pel compliment efectiu dels Drets dels Pobles Indígenes a tenir mitjans propis d’informació, i a protegir la integritat de les comunicadores i comunicadors criminalitzats per l’exercici d’aquests drets.

Mecanismo expertos ONU
Mecanismo expertos ONU
David Hernandez Palmar