Projectes

PROJECTES

Comunicació Indígena per a la Defensa de Drets

Mesoamèrica Guatemala, Nicaragua, Mèxic, Hondures, Foro Permanent Nova York, Catalunya