Política de tractament de dades

FAQ’S DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament: alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes C.I.F nº: G-58305335 Adreça postal: C/ Erasme de Janer, 8, entresòl 08001 Barcelona Correu electrònic: comunicacio@alternativa-ong.org

Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?

Tractem les dades personals amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes de soci/a, l’organització d’activitats i campanyes i l’enviament de comunicacions informatives.

Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment del soci/a, interessat/da.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

A cap altre destinatari.

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions informatives i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a comunicacio@alternativa-ong.org.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Escriu-nos!