Liti i Drets Humans: Vulneracions en la compra pública de vehicles elèctrics.

Partint de l’experiència i els aprenentatges anteriors, aquest projecte dóna continuïtat a una proposta que vam començar a desenvolupar l’any 2020, amb la intenció d’incorporar qüestions de respecte als Drets Humans dins la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona i, per extensió, de la resta d’organismes públics catalans. En concret, té com a objectiu reforçar la coherència de polítiques pel que fa a la compra pública social i ambientalment responsable.

Partim d’una recerca participativa i aplicada sobre l’extractivisme de liti als salars andins de l’Argentina (dins de l’anomenat “Triangle del liti”), identificant les vulneracions dels drets dels  pobles indígenes generades pels projectes miners i donant visibilitat a les problemàtiques globals associades a l’extracció i transformació de matèries primeres.

El planteig de les institucions europees i estatals, com a única solució, de substituir (i no reduir, per exemple) tots els vehicles de combustió per vehicles elèctrics, per fer front a la crisi climàtica, comporta un enorme augment de la demanda de liti (fins a 60 vegades més, segons algunes estimacions) i altres minerals crítics.

Aquest fet repercutirà, com ha estat sempre en el passat, en greus afectacions en els territoris d’on s’extreu tot el que necessitem per mantenir el modus de vida del nord global. Territoris que no per casualitat són, massa sovint, llocs de vida insubstituïbles dels pobles indígenes.

En col·laboració amb l’OPSAL (Observatori Plurinacional de Salars Andins), elaborem un informe sobre les vulneracions dels drets dels pobles indígenes afectats per aquesta mineria, que es caracteritza pel massiu malbaratament d’aigua en una de les regions més seques del planeta (2 milions de litres d’aigua per tona de carbonat de liti).

També estem produint un documental sobre el cas, i farem diverses activitats per donar a conèixer la problemàtica a la ciutadania catalana (webinar, participació en jornades, campanya en xarxes socials, etc.). A més, traslladarem els aprenentatges i treballarem en coordinació amb grups com l’Eix d’Empreses i Drets Humans de Lafede, el Grup de Compra Pública Socialment Responsable o la Campanya Global pel Tractat Vinculant d’Empreses i Drets Humans.

Com a eines que puguin resultar d’utilitat en la compra pública, apuntem a la detecció de les violacions dels Drets Humans comeses en l’extracció del liti a través d’un seguit d’indicadors que permetin la seva avaluació, i intentem desxifrar la traçabilitat del liti en tota la seva cadena de transformació, des de la mina fins el vehicle, sent conscients de les grans dificultats tècniques i jurídiques per incidir en els processos de contractació pública.

Ubicació

Catalunya, Argentina -Comunitats indígenes kolla (Salinas Grandes)

Suport

Ajuntament de Barcelona

Sòcies

OPSAL

Escriu-nos!