Liti i Drets Humans: Vulneracions en la compra pública de vehicles elèctrics.

Ens adrecem a la ciutadania i a les administracions públiques per identificar les vulneracions de drets dels pobles indígenes generades per empreses de mineria en origen.

Volem visibilitzar els processos associats a la generació de problemàtiques globals en l’extracció i transformació de matèries primes, i realitzar la traçabilitat en el procés de contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona pel sector de vehicles elèctrics.

Fem xarxa, participant i coordinant-nos amb els grups de treball sobre mineria, empreses, compra pública, i la campanya global pel Tractat Vinculant d’Empreses i Drets Humans.

En coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona realitzarem la traçabilitat del sector de vehicles elèctrics en relació amb el liti i proposarem un sistema d’indicadors de compliment i seguiment de drets humans a la contractació pública que permeti garantir els drets dels pobles indígenes en origen.

Donem continuïtat a una proposta que vam començar a desenvolupar l’any 2020, amb l’objectiu d’incorporar qüestions de respecte als drets humans a la contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona i, per extensió, a la resta d’organismes públics catalans.

  • Desenvoluparem un estudi de cas amb OPSAL (Observatori Plurinacional de Salars Andins) sobre les conseqüències de l’extracció de liti a la regió dels salars andins d’Argentina, dins l’anomenat “Triangle del Liti”. La creixent demanda en substituir els vehicles de combustió pels elèctrics degut a la crisi climàtica, derivarà en el conseqüent augment de demanda de liti i altres materials. Aquest fet repercutirà amb greus afectacions en els territoris d’on extreuen aquests materials imprescindibles.
  • Apuntem a la detecció de les violacions dels Drets Humans comeses en l’extracció del liti a través d’indicadors que permetin la seva avaluació. Incidim en la recerca de mecanismes més adients perquè aquestes vulneracions es visibilitzin en els processos de contractació pública, sense perdre de vista les dificultats tècniques i jurídiques en aquest àmbit. Posem especial èmfasi en el dret a la consulta prèvia, lliure i informada que preveu el Conveni 169 de l’OIT, ratificat per l’Estat Espanyol.

Partint de l’experiència i els aprenentatges anteriors, aquest projecte s’adreça a la ciutadania i administracions públiques amb l’objectiu d’identificar les vulneracions de drets de pobles indígenes generades per empreses de la minería en origen, visibilitzar els processos associats a la generació de problemàtiques globals en la extracció i transformació de matèries primeres; i realitzar la traçabilitat en el procés de contractació pública de l’Ajuntament pel sector de vehicles elèctrics.

Partint d’una Recerca participativa i aplicada sobre extractivisme de Liti dels Salars Andins, elaborem un Informe de Recerca, Video, Webinar i Mapa de traçabilitat que ens permetran sensibilitzar i formar la ciutadania amb campanya per xarxes i web, presencia al Social Mobile World Congress i a l’IndiFest Barcelona.

Traslladarem els aprenentatges i treballarem en coordinació amb els grups de treball sobre Mineria, Empreses, Compra pública i Campanya Tractat Vinculant Empreses i DDHH.

I en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona realitzarem la traçabilitat del sector de vehicles elèctrics en relació amb el Liti i proposarem un sistema d’indicadors de compliment i seguiment de drets humans a la contractació pública que permeti garantir els drets dels pobles indígenes en origen.

Ubicació

Catalunya, Argentina -Comunitats indígenes kolla (Salinas Grandes)

Suport

Ajuntament de Barcelona

Sòcies

OPSAL

Escriu-nos!